Kontakt

Hamnkapten i Överby Båtklubb är Ivar Fors, tel: 070 571 69 77