Stadgar och avgifter

Stadgar för Överby Båtklubb
(antagna vid årsmötet den 1 juni 2003)

Våra stadgar: LADDA NER

 

Avgifter i Överby båtklubb 2020

Inträdesavgift 8 500 kronor (Inkl bomavgift 4 000:-)
Medlemsavgift 400 kronor
Arbetsplikt 200 kronor (återbetalas efter utfört arbete)

Båtplatsavgifter

Strandbryggan

200 kronor

Inre pontonbryggan (Nynäs)

400 kronor, liten plats
600 kronor, stor plats

Yttre pontonbryggan (Timbo)

400 kronor, ytterplats
600 kronor, innerplats