Stadgar och avgifter

Stadgar för Överby Båtklubb antagna vid årsmötet den 1 juni 2003


Stadgar

Avgifter i Överby båtklubb 2018

Inträdesavgift 8 500 kronor (Inkl bomavgift 4 000:-)
Medlemsavgift 250 kronor
Arbetsplikt 200 kronor (återbetalas efter utfört arbete)

Båtplatsavgifter:
Strandbryggan 200 kronor
Inre pontonbryggan (Nynäs) 400 kronor, liten plats
600 kronor, stor plats
Yttre pontonbryggan (Timbo) 400 kronor, ytterplats
600 kronor, innerplats